ผู้เชี่ยวชาญหวั่นใจ อาจเป็นอัมพาตเท่าภูเขาไฟฟูจิระเบิด

ผลการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ระบุว่ามีแผนที่จะรับมือภัยพิบัติ ในกรณีที่ภูเขาไฟฟูจิระเบิด หลังมีการสรุปในใจความสั้นๆ แต่น่าสนใจเป็นอย่างมาก หากภูเขาไฟฟูจิปะทุพ่นเถ้าธุลีออกมาแล้วนั้น จะส่งผลให้ กรุงโตเกียว ถึงขั้นอัมพาตอย่างแน่นอน

ภูเขาไฟฟูจินั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ ของประเทศญี่ปุ่นไปโดยสิ้นเชิง โดยแบบรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยความสูงจะอยู่ที่ 3776 เมตรห่างจากกรุงโตเกียว ทางทิศตะวันตก 100 กิโลเมตรโดยศาสตราจารย์โยชิยูกิ จากมหาวิทยาลัยโกเบ กล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟฟูจิ จะระเบิดหน้าจอเกิดขึ้นในราวปี 2,693 หรืออีกประมาณ 132 ปีเลยทีเดียวและอาจสร้างความเสียหาย ทางด้านเศรษฐกิจและหากรวมผลกระทบต่อการบิน และการคมนาคมด้านอื่นๆอีกด้วยรวมไปถึง โครงสร้างพื้นฐานจะเสียหายเป็นมูลค่าที่กว้างขวางมากกว่าดีด้วย

ซึ่งจากการสำรวจในครั้งนี้ และผลการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นชีวะ หากภูเขาไฟเกิดการปะทุอีกครั้งแน่นอนว่าอาจจะพ่นเท่าธุรีดินปกคลุม กรุงโตเกียว เนื้อหนากว่า 10 เซนติเมตรเลยทีเดียว จนทำให้กรุงโตเกียวนั้นกลายเป็นอัมพาต และเรียกว่าในปัจจุบันเดินทางญี่ปุ่นก็ได้มีแผนที่ จะรับมือกับการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้อีกด้วย